5201 Activ SPA

PH DOWN 1,5kg 79kr
Spa pH Dwn sänker badvattnets pH-värde både utomhus och inomhus.

Bruksanvisning: Det idealiska pH-värdet är 7,0-7,4. Det är på den nivån som vattnet upplevs som behagligast och då andra kemikalier fungerar som bäst. Om pH-värdet är under 7,0 ska den höjas med Activ SPA pH UP. Om värdet är över 7,4 ska den sänkas med Activ SPA pH DOWN. En korrekt justering av badvattnets pH-värde är mycket viktigt i ett spabad. Kontrollera därför pH-värdet regelbundet. Detta görs enkelt med ett testkitt eller teststickor.

Dosering: pH DOWN granulat kan försiktigt strös direkt i badvattnet framför jetsen, förutsatt att pumpen är igång. Låt cirkulationen gå under minst 20 minuter efter tillsatsen. Tillsätt 8 g Spa pH DOWN per 1000 liter för att sänka pH-värdet med 0,1. Tillsätt maximalt 32 g åt gången. Lägg märke till att pH-värdet i badvattnet kommer att öka under de första dagarna efter nyffyllning och/eller uppvärmning. Blanda inte med andra kemikalier! Det kan orsaka farliga kemiska reaktioner.

5202 Activ SPA

PH Up 1kg 79kr
Spa pH UP höjer badvattnets pH-värde både utomhus och inomhus.

Bruksanvisning: Det idealiska pH-värdet är 7,0 -7,4. Här upplevs badvattnet som behagligst, samt att kemikalier verkar optimalt på den pH-nivån. Om pH-värdet är under 7,0 skall det höjas med Activ SPA pH Up. Om värdet är över 7,4 skall det sänkas med Activ SPA pH Down.

En korrekt justering av vattnets pH-värde är mycket viktigt i ett spabad. Kontrollera därför vattnets pH-värde regelbundet. Det görs enklas med ett testsett eller teststickor.

Dosering: pH UP granulat kan försiktigt tillsättas direkt i badvattnet, förutsatt att pumpen är igång. Tillsätts framför jetsen. Låt pumpen gå i minst 20 minuter efter tillsatsen. Tillsätt 8gr SPA pH UP per 1000 liter för at höja pH-värdet med 0,1. Tillsätt max 25 gr SPA pH UP åt gången.

OBS! Vid nyfyllning/uppvärmning av vattnet kommer pH-värdet att öka under några dagar. Blanda ej med andra kemikalier! Kan orsaka farliga kemiska reaktioner!

5213 Activ SPA

Tab 5 1kg 289kr
Activ Spa Tab 5 är snabblösliga tabletter som säkrar vattenhygienen i spabad (både inomhus och utomhus), whirlpools, bubbelbad och vildmarksbad med ett vatteninnehåll på mellan 500–2 000 liter.

Bruksanvisning:
Före badet: 2 st. Spa Tab 5 tillsätts per 500 liter vatten. Tillsätt tabletterna i skimmern, alternativt direkt i vattnet, medan cirkulationspumpen körs. Badet kan påbörjas efter 5 minuter, när tabletterna är upplösta.
Efter badet: Efter badet är det mycket viktigt att efterdesinficera badvattnet mot bakterietillväxt. Tillsätt därför alltid 1 st. Spa Tab 5 per 500 liter vatten medan cirkulationspumpen körs. Efter 5 minuter kan cirkulationen stängas igen.
Det är viktigt att desinficera spabadets dolda rörsystemet 3–4 gånger om året. Detta görs med Activ Spa Pipe Cleaner. Kom också ihåg att rengöra filtret grundligt med 2–3 veckors mellanrum. För detta används Activ Spa Filter Cleaner.

5214 Activ Spa

Tab 10 1kg 289kr
Activ Spa Tab 10 är snabblösliga tabletter som säkrar vattenhygienen i spabad (både inomhus och utomhus), whirlpools, bubbelbad och vildmarksbad med ett vatteninnehåll på mellan 1 000–3 000 liter.

Bruksanvisning:
Före badet: 2 st. Spa Tab 10 tillsätts per 1 000 liter vatten. Tillsätt tabletterna i skimmern, alternativt direkt i vattnet, medan cirkulationspumpen körs på låg nivå. Badet kan påbörjas efter 5 minuter, när tabletterna är upplösta.

Efter badet: Efter badet är det mycket viktigt att efterdesinficera badvattnet mot bakterietillväxt. Tillsätt därför alltid 1 st. Spa Tab 10 per 1 000 liter vatten medan cirkulationspumpen körs. Efter 5 minuter kan cirkulationen stängas igen.
Det är viktigt att regelbundet desinficera spabadets dolda rörsystem. Detta görs med Activ Spa Pipe Cleaner. Kom också ihåg att rengöra spafiltret med 2–3 veckors mellanrum. För detta används Activ Spa Filter Cleaner.

5206 Activ SPA

SPA Klor 1kg 149kr
Spa Klor Granulat 56% används för att effektivt desinficera badvattnet. (både inomus & utomhus).

Bruksanvisning: Justera först alltid vattnets pH-värde, som bör ligga på 7,0 -7,4. På denna nivå upplevs badvattnet som behagligast- samt att allt kem reagerar optimalt på denna nivå.

Dosering: Vi nyfyllning: Tillsätt 9 gram SPA klorgranulat per 1000 liter badvatten. Badvattnet skall därefter regelbundet mätas, precis som klorhalten bör hållas mellan 2-5 ppm (mg/l). Det rekommenderas att Spa klorgranulat löses upp i en behållare med vatten. När det har lösts upp kan man hälla i detta i spabadet medan pumpen kör. Alternativt kan Spa Klor granulat försiktigt strös ut framför jetsen förutsatt att pumpen är igång. Låt pumpen köra i minst 20 minuter efter tillsatsen.

Varning: Att blanda olika kemprodukter kan orsaka farliga kemiska reaktioner. Använd biocider på ett säkert sätt: Läs alltid märkningen på produkten.

5208 Activ SPA

OxyChock 1kg 269kr
Spa Oxychock används för en effektiv klorbri desinfektion. (Både inomhus & utsomhus).

Bruksanvisning: Justera alltid vattnets pH-värde till 7,0 -7,4. Här upplevs badvattnet som mest behagligt, och eventuell kemi verkar på ett optimalt sätt när nivån är mellan 7-7,4. Idealhalten av Aktiv spa OxyChock är 5-8 ppm (mg/l). Mätning bör utföras 1-2 timmar efter tillsats.

Dosering: Vid nyfyllning: Tilsätt 20gr Spa OxyChock per 1000 liter vatten. Efter varje användning av spabadet skall man ha i 20gr Spa OxyChock. Du kan bara igen om 4 timmar efter att spabadet har fått en chockbehandlning. Genom att upprätthålla desinfektion veckovis doserar man: 20-40 g per vecka per 1000 liter vatten. Det rekommenderas att Spa OxyChock löses upp i en behållare med vatten. Lösningen skall sedan hällas i vattnet medan pumpen är igång. Alternativt kan spa OxyChock strös direkt i vattnet framför jetsen, förutsatt att pumpen är igång. Låt pumpen köra i minst 20 minuter efter tillsättningen. Använd biocidprodukter på ett säkert sätt: Läs alltid etiketter på förpackningen!

5210 Activ SPA

Filter Cleaner 1L 129kr
Activ SPA Filter Cleaner används för att regöra filtren i utomhus spabad. Ett spafilter samlar effektivt små föroreningar inklusve döda hudceller från de badande. Detta kan leda till avlagringar som täpper filtret. Därför måste filtret rengöras regelbundet med 2-3 veckors mellanrum.

Bruksanvisning: Filtret sköljes ordentligt under rent vatten för att lamellerna sköljs fri från smuts. Placera sedan filtret i en ren behållare. Fyll rent vatten i hinken tills filtret är helt täckt.

Dosering: Per 10 L vatten tillsätts 100 ml Filter Cleaner. Låt filtret ligga i lösningen minst 12 timmar. Skölj sedan filtret noga under rinnande vatten. Filtret är nu klart att använda!

5203 Activ SPA

Alka Up 1kg 119kr
I synnerhet kan spabadets pH-värde vara svårt att hålla stabilt. Nyfyllning av vatten, eller uppvärmning av vattnet gör att pH-värdet ökar av sig själv. Denna ostabilitet kan orsakas av att vattnet har en låg alkanitethalt, vilket gör det svårt att hålla vattnet rätt balanserat. Spa Alka Up stabiliserar vattnets pH nivå så det blir lättare att behålla den önskade pH-nivån.

Dosering: Tillsätt 50 gr Spa Alka Up för att höja alkaniteten 50 mg/1000 liter vatten.
Kontrollera vattnets aktuella alkanitet. Det kan göras med ett testsätt eller med teststickor. Idealnivån för alkalinitet är 80-120 mg/l. Tillsätt Spa Alka Up om den uppmätta nivån är lägre än den ideala nivån.

Bruksanvisning: Det rekommenderas att Spa Alka Up löses i en behållare med vatten. Häll i lösningen i vattnet medan pumpen är igång. Låt pumpen gå i minst 20 minuter efter tillsatsen. Därefter kan man mäta vattnets alkalinitet igen för att kontrollera om värdet är bra. Kontrollera också att vattnets pH-värde ligger på en idealnivå av 7,0 – 7,4.

5211 Activ SPA

Pipe Cleaner 1L 129kr
För rengöring av rörledningar i spabad. Inuti rören lagras det kroppsfett och död hud, och där gillar bakterier att frodas. Med tiden bildas biofilm, vilket ger en grogrund för bakterier. Activ SPA Pipe Cleaner avlägsnar biofilm och regör rörsystemet. Det rekommenderas att rengöra rörsystemet 2-4 ggr per år.

Dosering: 500 ml till 1000 liter vatten.

Bruksanvisning: Spabadet desinficeras som vanligt före behandling. Vattenlinjen måste vara minst 5 cm ovanför munstyckena/jetsen. Skaka väl. Tillför nu den korrekta mängden Pipe Cleaner och låt pumpen gå. Efter 30 min kan du tömma spabadet och därefter skall det sköljas ordentligt innan man fyller på med nytt vatten. Viktigt- bada aldrig i vattnet om Pipe Cleaner är tillsatt.

5212 Activ SPA

Foam Down 1L 169kr
I spabadet bildas ibland kanske oönskat skum. Det kommer vanligtvis från en kombination av varmt vatten, stark vattenrörelse och rester av tvål och talg från de badande.

Dosering: Applicera 25-40 ml Foam Down medan systemet är igång.

Bruksanvisning: Foam Down kan tillsättas så ofta det behövs. Skummet kommer då att försvinna på några sekunder.